VÄLKOMMEN till Norrskenskatten

Vi är den enda SVERAK-anslutna kattklubben i Norrbottens Län.

Klubben är öppen för alla, oavsett om du äger en katt eller inte. Du behöver inte vara intresserad av utställning eller avel utan det räcker med att vilja umgås med andra kattintresserade människor. Som medlem får du dessutom tillgång till en hel del förmåner och rabatter.

Vårt mål är att hela tiden utvecklas som klubb. Om du som medlem har önskemål och idéer om aktiviteter i klubben ta gärna kontakt med aktivitetsgruppen. Det kan till exempel vara föreläsningar, temakvällar, studiebesök etc.

År 2016 firade Norrskenskatten 30 år! Vi är den äldsta kattklubben Norr- och Västerbottens län och av SVERAKs 40 klubbar är 18 klubbar äldre än vår.

Är du intresserad av att bli medlem så finns mer information här.


             

SVERAK-INFORMATION

Rasen Europé (EUR) utnämnd till svensk nationalras

I samband med kattförbundet SVERAKs årsmöte i Örebro den 19 mars 2022 där 31 kattklubbar från hela Sverige var representerade, valde man att utnämna rasen Europé (EUR) till en svensk nationalras.

En nationalras är en ras som anses ha sitt ursprung i landet. Utnämnandet syftar till att erkänna dels rasens ursprung, dels dess tillhörighet till svenskt kulturarv.

Kattförbundet SVERAK har sedan bildandet av den första kattklubben, 1946, stambokfört en ras som har sitt ursprung från den svenska huskatten (bondkatten).

Europén stambokfördes i början som svensk huskatt, något som vittnar om dess ursprung som lantras och en del i det svenska kulturarvet.
Läs merSVERAKs styrelse har beslutat följande:

(För fullständig text se Klubben Informerar)

Ingen katt uppfödd i Ryssland får importeras och registrerats utanför Ryssland efter den 1 mars 2022.
Ryska katter som redan finns i Sverige bör snarast påbörja sin registrering i SVERAKs stambok,
dock senast 20 mars 2022!

Katter som tillhör ryska utställare får inte ställas på någon FIFe utställning utanför Ryssland.

Dessa beslut gäller t.o.m. 31 maj eller tills FIFe beslutar annat.

Se länk med senaste information från Jordbruksverket:
Nyheter på Jordbruksverkets hemsida rörande Ukraina
Namnet byts till köpakatt.se.
Följande 3 adresser kommer att leda till samma sida: raskatter.com, köpakatt.se & kopakatt.se
Syftet är att nå de personer som vill köpa en katt, på samma sätt som SKK har köpahund.se.
Även framöver kommer det endast vara medlemmar som får annonsera och då endast raskatter.Kortfattat om tidigare brev angående webbläsaren Internet Explorer/Edge (original med operativsystemet Windows) i minakatter.sverak.se.
Ofta är problemen med att visa minakatter.sverak.se kopplat till webbläsaren IE, så testa först med annan webläsare om ni upplever problem.

Information från Webmaster

I november uppdaterades vårt webhotell sina servrar och det kan ev. innebära störningar på hemsidan.
Eftersom jag inte byggt hemsidan vet jag inte vilka delar som ev. kommer att påverkas så om ni upplever felmeddelanden/problem får ni gärna skicka meddelande till webmaster@norrskenskatten.se så att jag kan titta på det & se om jag kan lösa det.

Mvh
Louise Nilsson, Webmaster