VIKTIG INFORMATION!

Här hittar du viktig information från styrelsen och SVERAK.


SVERAKs cirkulärutskick nr 6/21SVERAKs cirkulärutskick nr 5/21SVERAKs cirkulärutskick nr 4/21SVERAKs cirkulärutskick nr 3/21SVERAKs cirkulärutskick nr 2/21SVERAKs cirkulärutskick nr 1/21SVERAKs cirkulärutskick nr 5/20SVERAKs cirkulärutskick nr 4/20SVERAKs cirkulärutskick nr 3/20


OBS! Gällande ansökan!
Den ska alltid sändas via klubben!

Antingen via ”vanlig” post eller via e-mail (till avelssekreteraren nu när vi nu börjat med det). INTE direkt till SVERAK!
Tänk på att spara bilagorna med relevanta namn; klubb+kullreg+stamnamn+EMS+DOB ex om ni sänder via e-mail
Glöm inte bifoga eventuella intyg som krävs för att stamtavlor ska kunna utfärdas (särskilt viktigt om det är kattens första avkommor som ska stambokföras). Samt glöm inte att bifoga kvittokopia!


SVERAKs cirkulärutskick nr 2/20SVERAKs cirkulärutskick nr 1/20SVERAKS cirkulärutskick nr 5/19SVERAKS cirkulärutskick nr 4/19Summering av SVERAKS cirkulärutskick nr 3/19

SVERAK avtalsblanketter
Från och med 1/1 2019 ska SVERAKs avtalsblanketter användas. Vissa blanketter är flyttade till Mina Katter och de kan nu endast användas av enskilda medlemmar. Avtalsgruppens arbete med att utveckla bl.a. fodervärdsavtalet fortgår.
Blocket annonser
SVERAK har uppmärksammat att våra blanketter används av obehöriga/icke medlemmar med hänvisning till att SVERAKs avtal kommer att användas vid försäljning av oregistrerade katter. SVERAK kommer att anmäla varje annons som upptäcks på Blocket, där SVERAKs namn felaktigt används. Vi är tacksamma för all hjälp av våra medlemmar att anmäla dessa annonser till kansliet för vidare anmälan till Blocket.
Data & IT nyheter
Utvecklingen av de olika dataprojekten har fortsatt och sedan 2/7 kan ägarändringar göras direkt i Mina Katter med hjälp av BankID. Utveckling pågår för fullt att även kunna göra kullregistreringar i Mina Katter samt göra ID-registrering online för huskatter.
Ansökan inskickad till FIFe
En ansökan är inskickad till FIFe med vädjan om mer att tillfälligt skjuta upp införandet av regeln om obligatorisk HD röntgen av MCO till dess att riktlinjer kring hur regeln ska efterföljas och rekommendationer för avel utarbetats.

SVERAKS cirkulärutskick nr 3/19Summering av SVERAKS cirkulärutskick nr 2/19

Samarbetsavtal
SVERAK har sedan flertal år ett samarbete med Royal Canin och Agria, Scandic, Langford Veterinary Service samt tryckeriet JustNu.
För enskilda medlemmar innebär detta bland annat 10% lägre premie i Agria och rabatter vid medlemskap i Royal Canins Breed Club.
För er klubbar/förbundet innebär det även ett mer ingående samarbete med Agria med utbyte i hälsofrågor och hälsostatistik, något som även informerades om på SVERAKs årsmöte.
Royal Canin sponsrar utställningsarrangerande klubbar med bl.a. fria bedömningssedlar, nummerlappar, priser, subventionerad burpool etc, utöver annonsbidrag som även Agria bidrar med.
Scandic Hotels med bokningskod erbjuder bl.a. 10% på ordinarie rumspriser.
Langford Veterinary Service erbjuder 20% på bl.a. DNAtester m.m. med rabattkod.
Tryckeriet JustNu erbjuder rabatt på trycksaker inför utställning eller annat tryckmaterial som klubben behöver. Priser kan variera lite p.g.a. upplaga.

SVERAKS cirkulärutskick nr 2/19Summering av SVERAKS cirkulärutskick nr 1/19

Har du frågor som rör uppfödning och avel, kontakta klubben i första hand.

När du skickar saker om ska gå via klubben (eller vissa saker som går direk till SVERAK) kontrollera att allt är korrekt. Det tar onödig extratid för berörda parter; klubbens avelsekreterare, SVERAKs stambokförare och uppfödaren själv – samt försenar utskick av stamtavlor som följd.

SVERAK har nu en egen officiell grupp på Facebook

SVERAKs blanketter - överlåtelse samt fodervärdsavtal
I enlighet med beslut på SVERAKS årsmöte 2018 kommer dessa blanketter att vara obligatoriska att använda från den 1/1 2019

Raskatter.com
Annonssidan www.raskatter.com finns nu publicerad sedan en tid och fler och fler hittar till sidan

SVERAKS cirkulärutskick nr 1/19Motioner NOS årsmöte

Skall enligt stadgarna vara NOS tillhanda 31 december.

Motioner SVERAKs årsmöte

Skall vara inlämnade till SVERAK före 1 december. Till NOS styrelse senast 31 oktober.

Fråga till årsmötet skall vara tillhanda senast 15 januari.