VEM GÖR VAD I KLUBBEN...

Ordförande

Ordförande sköter den mesta kontakten med övriga klubbar. Om du har en fråga som du inte kan placera hos någon annan hjälper ordförande gärna dig. Ordförande är även kontaktperson mot SVERAK.

Sekreteraren

Ser även till att våra möten blir protokollförda och arkiverade. Sekreteraren ser till att klubbens skrivelser och korrespondens förvaras och arkiveras.

Kassör

Har hand om ekonomin och in-ut betalningar.

Medlemsansvarig

Har hand om medlemsregister. Om du byter mailadress, flyttar eller byter telefonnummer är det medlemsansvarig som du ska kontaktar.

Avelssekreteraren

Avelssekreteraren vänder du dig till när du ska söka stamnamn, registrera kattungar eller ansöka om huskattbevis.

Utställningssekreterare

Till utställningssekreteraren skickar du dina utställningsanmälningar, både via vanlig post och e-mail. Utställningssekreteraren hjälper också till om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten eller om du har övriga frågor om utställningar.

Webmaster

Webmaster uppdaterar hemsidan och har hand om annonserna på hemsidan. Så har du kattungar till salu, omplaceringar, avelshanar till utlåning eller vill visa upp ditt katteri på hemsidan så meddelar du webmaster om detta. Webmastern har även hand om hemsidans lösenord och skickar ut detta.

Valberedningen

Är du själv intresserad eller vill du nominera någon till ett styrelseuppdrag eller övriga förtroendepost är det valberedningen du kontaktar.

Utställningshjälp

Har du frågor om utställning eller behöver hjälp så har klubben några utställningsmentorer som du kan kontakta.