FIFe-titel som inte syns i FindUs
Om din katt har en utställningstitel som inte syns i FindUS innebär det att titeln inte heller är inregistrerad i SVERAKs stambok av någon anledning. Oavsett om titeln är tagen på utställning i Sverige eller i ett annat land gäller följande rutin för att titeln ska bli införd:
  1. Du (som registrerad ägare till katten ifråga) skickar kopior på samtliga bedömningssedlar till din kattklubb.
  2. Klubben kontrollerar.
  3. Klubben rapporterar - till SVERAKs kansli (via e-post) - genom att ange ny titel, titeldatum och utställningsarrangör, kattens namn, registreringsnummer, ägarens namn och kattklubb. Klubben behöver inte skicka kopior av bedömningssedlarna till SVERAK.
  4. SVERAKs kansli registrerar in utställningstiteln i SVERAKs stambok.