Norrskenskattens djurfond lämnar bidrag till personer och ideella föreningar, som på ett föredömligt sätt medverkar till djurens rätt till ett värdigt liv i samhället. Bidrag kan även lämnas till att stödja kampanjer som gäller ansvarstagande om katter.

OBS! Fonden avser utdelning i Norrbottens län och är i första hand avsedd för kastreringar

Utdelning sker efter förslag från medlemmar eller genom ansökan till fonden. Ansökan från enskilda personer som verkar för kattens bästa, ges företräde till bidrag från djurfonden - liksom ansökningar från regionen. Bidrag lämnas i storleksordningen 75 % av fondens intäkter under verksamhetsåret. Styrelsen ansvarar för fonden och redovisar dess verksamhet och ekonomiska status vid årsmötet.

Fonden finansieras genom:
• bidrag och gåvor.
• intäkter vid PR-arrangemang av klubben
• lotterier avsedda för fonden

Djurfondens postgiro är 120 19 90 - 7

Ansökan om bidrag från Norrskenskattens Djurfond skickas till Norrskenskattens officiella adress:
Leif Ask
Kyrkogatan 7A
97232 Luleå

2012 gav Norrskenskatten bidrag från fonden till 8 kastreringar av katter i Norrbotten.
2011

års utdelning gick till Kattakuten Norrbotten som sökt bidrag för utbildning i chipmärkning. Vi hoppas att de och katterna ska ha stor nytta av detta! 
2010 utdelning var till Kattakuten att användas till kastrering, vaccinering och id-märkning.