NORRSKENSKATTENS DJURFOND....

..hjälper katter i nöd!

Norrskenskattens djurfond avser utdelning i Norrbottens län och är i första hand avsedd för kastreringar. Personer och ideella föreningar som verkar för kattens bästa ges företräde till utdelning från djurfonden, liksom ansökningar från regionen. Bidrag kan även lämnas till att stödja kampanjer som gäller ansvarstagande om katter.

Ansökan..

Sker genom skriftlig ansökan senast 31/10 till Norrskenskattens officiella adress eller genom förslag från Norrskenskattens medlemnar.

Ansökan skickas till Norrskenskattens officiella adress:
Leif Ask
Kyrkogatan 7A
97232 Luleå

Bidragets storlek..

Bidrag lämnas i storleksordningen 75 % av fondens intäkter under verksamhetsåret. Styrelsen ansvarar för fonden och redovisar dess verksamhet och ekonomiska status vid årsmötet.

Fonden finansieras genom:

• bidrag och gåvor.
• intäkter vid PR-arrangemang av klubben
• lotterier avsedda för fonden


Djurfondens postgiro är 120 19 90 - 7

Axplock av utgivna medel

2012 gav Norrskenskatten bidrag från fonden till 8 kastreringar av katter i Norrbotten.
2011 års utdelning gick till Kattakuten Norrbotten som sökt bidrag för utbildning i chipmärkning. Vi hoppas att de och katterna ska ha stor nytta av detta!
2010 utdelning var till Kattakuten att användas till kastrering, vaccinering och id-
märkning.

Vill du skänka priser till djurfondens lotteri?

När Norrskenskatten har sin årliga utställning finns det ett lotteri som djurfonden har. All vinst går till djurfonden som i sin tur hjälper katter.

Kontakta:
montet@norrskenskatten.se